Stavebně technologické projektování

Kód předmětu: 122TEPR
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Obsah 
1. Prostorová, technologická a časová struktura objektového a stavbového procesu
2. Principy počítačového modelování realizace výstavby, stavebně technologický síťový graf a jeho vazby
3. Systém CONTEC - přístup, základní menu, tvorba databáze normativních údajů o stavebních procesech
4. Databáze kontrol kvality, databáze environmentálních aspektů, databáze rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, soustava modifikovatelných typových síťových grafů výstavby objektů
5. Tvorba modelu realizace výstavby objektu pomocí typového síťového grafu a jeho upřesnění
6. Odladění modelu realizace objektu z hlediska stanovené doby realizace, přehled výstupních sestav, zdrojová analýza
7.-8. Tvorba výkazu výměr a rozpočtu na počítači
9. Agregace výkazů výměr a rozpočtů podle technologické dělby práce do dílčích stavebních procesů, převod dat doM modelu výstavby objektu
10. Tvorba modelu realizace výstavby investičního celku složeného z více objektů
11. Agregace modelu realizace výstavby celku do etapových procesů, procesů stupně rozestavěnosti a objektových procesů, optimalizace využití zdrojů s omezeným množstvím v časových intervalech, bilancování zdrojů pro více projektů
12. Počítačová tvorba kontrolních a zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle modelu realizace stavby
13. Dimenzování a návrh zařízení staveniště pomocí webového počítačového systému
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Jarský Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy n. Vlt. 2000, ISBN 80-5384-8
[2]  Jarský Č., Musil F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3
Studijní pomůcky:
[3]  http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava/ Jarský Č. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice, FSv ČVUT Praha 2008
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 2. semestr (NR20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )