Technologie staveb L1

Kód předmětu: 122TS1
Garant předmětu: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D., Ing. Mária Párová, Ph.D., Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/vyucovane-predmety/122TS1R

Anotace(semestr )
Základní technologické postupy u procesů zemních prací, základů a nosných konstrukcí. Základní pomocné konstrukce (pažení, bednění, lešení).
Obsah 
Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, strojní sestavy, postupová schémata, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování, ukládání výztuže, ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu, centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Lešení
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3
[2]  Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0
Doporučená literatura:
[3]  Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525
[4]  Oliver, John A.: Administration of Heavy Construction Equipment, John Alan Oliver, 2011; ISBN 095692140X, 9780956921406
[5]  Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162
[6]  Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662
Studijní pomůcky:
[7]  CATERPILLAR PERFORMANCE HANDBOOK, Caterpillar, Peoria, Illinois, U.S.A., JANUARY 2016
[8]  SPECIFICATIONS & APPLICATION HANDBOOK, Edition 30, Komatsu Ltd. Japan, 2009
Návaznosti 
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 122TSR
Tento předmět může být při kontrole studijního plánu nahrazen předmětem 122TS01
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 3. semestr (BR20190003), dop. semestr 3 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 3. semestr (BR20190003), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )