Technologie staveb

Kód předmětu: 122TS1A
Garant předmětu: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D., Ing. Michal Kovářík, Ph.D., Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr )
Předmět se zabývá základními technologiemi a technologickými postupy, taktéž dodavatelskou dokumentací a realizací pozemních staveb
Obsah 
Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce. Klempířské konstrukce a pokrývačské práce. Příčky a komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.
Literatura 
[1]  Ladra,J., Pospíchal,V.: Technologie staveb - Zemní práce, výstavba sítí, ČVUT Praha 2002
[2]  Ladra,J. a kol.: Technologie staveb - realizace železobetonové monolitické konstrukce budov, ČVUT Praha 2001
[3]  Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií. BELMAS GROUP, 2008
[4]  Zapletal, M. a kol. Technologie staveb - Dokončovací práce I, STU Bratislava 2002
[5]  Zapletal, M. a kol. Technologie staveb - Dokončovací práce II, STU Bratislava 2004
[6]  Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimed. učebnice, FSv ČVUT Praha 2008
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 7. semestr (BA20150700), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )