Technologie staveb C

Kód předmětu: 122TSC
Garant předmětu: Ing. Mária Párová, Ph.D., Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 4+2

Anotace(semestr B241)
Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, stroje pro zemní práce, strojní sestavy, postupová schémata, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Montážní práce, metody montáže. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce. Klempířské konstrukce a pokrývačské práce. Příčky a komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.
Obsah 
1. Základní předpisy, pojmy podle zákonných předpisů, vývojový diagram realizace zakázky.
2. Inženýrské činnosti při přípravě a provádění staveb.
3. BOZP - předpisy, zásady bezpečnosti jednotlivých stavebních procesů.
4. Zemní práce - vykopávky, třídy těžitelnosti. Principy pohonů a stroje pro zemní práce.
5. Pažení - druhy a technologické postupy.
6. Bednění - tradiční bednění a systémová bednění svislých a vodorovných konstrukcí.
7. Výroba, doprava, ukládání a zpracování betonu, pohledový a samozhutnitelný beton, armování.
8. Jeřáby věžové, autojeřáby, výtahy, vrátky, lešení - fasádní, prostorové a pomocné.
9. Zděné konstrukce a příčky.
10. Úpravy povrchů - vnitřní a vnější, fasády.
11. Podlahová souvrství, roznášecí vrstvy, průmyslové podlahy.
12. Dokončovací práce - malby, nátěry, tapety, nášlapné vrstvy.
13. Výstavba objektů a investičních celků.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3
[2]  Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0
[3]  Zapletal, I., a kol.: Technologie staveb - dokončovací práce 1, STU v Bratislavě, 2002, ISBN 80-227-1693-6
Doporučená literatura:
[4]  Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525, 9781583883525
[5]  Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162
[6]  Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - 7.semestr (BC201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, 7.semestr (BC202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, 7.semestr (BC202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 6. semestr (BM20200600), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 6. semestr (BM20200600), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )