Technologie staveb Q

Kód předmětu: 122TSQ
Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Obsah 
Úvod do BOZP ve stavebnictví v EU a ČR
Právní předpisy, prováděcí vyhlášky a nařízení v oblasti BOZP
Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců
Bezpečné pracoviště a pracovní podmínky
Pracovní rizika, povinnosti zaměstnavatele a osobní ochranné pracovní prostředky
Základní požadavky na BOZP při provádění stavebních činností
BOZP v přípravě a realizaci staveb a minimální požadavky na BOZP ve stavebnictví
Plány BOZP a výkon koordinátora BOZP na staveništi
Práce ohrožující život pracovníka
Práce ve výšce a nad volnou hloubkou
BOZP při používání a provozu stavebních strojů
BOZP technických zařízení a vyhrazených technických zařízení, školení BOZP na staveništi
Příklady správné praxe v BOZP při realizaci staveb
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kol. autorů: Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, vyd. druhé, 2016, ISBN 978-80-87676-20-2
[2]  Kápl, V.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014, ISBN: 978-80-7421-085-3
[3]  Pečená, M.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008, ISBN: 978-80-86973-90-6
[4]  Vojta, Z. - Rucký, E.: Osobní ochrenné pracovní prostředky, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Edice SPBI Spektrum, 2. vydání, 2006, ISBN: 80-86634-19-1
Doporučená literatura:
[5]  Novotný, K.: Lexikon BOZP II. Stavebnictví, SATES, 2016
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 8. semestr (BQ201908), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 8. semestr (BQ202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )