Technologie staveb R

Kód předmětu: 122TSR
Garant předmětu: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D., Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr B232)
Klempířské konstrukce a pokrývačské práce, příčky a komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Důraz je kladen na připravenost stavby event. podkladu, technologický postup a jakost výrobního procesu. Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Kontrola kvality stavební produkce.
Obsah 
Dokončovací procesy - technologické etapy, stavební připravenost.
Prefabrikované stavební dílce a výrobky, montáž. Etapy realizace zakázky.
Zdivo - požadavky na provádění. Systémy zdění - keramické bloky, pórobeton, vibrolisované prvky.
Vnitřní dělící konstrukce - příčky celistvé a montované - kostrové, dílcové, flexibilní, vestavné
Krovy a šikmé střechy, krytiny pro šikmé střechy, BOZP při práci ve výškách.
Ploché střechy - nepochozí, pochozí a pojížděné. Hydroizolace střech.
Vnitřní rozvody kanalizace, vody, plynu a topení. Požadavky pro provádění, spojování a zkoušení.
Malty pro zdění a malty pro omítání - druhy malt, doprava na staveništi a zpracování.
Vnitřní omítky - požadavky na podklady, realizace, požadavky na výslednou kvalitu.
Vnější omítky - požadavky na podklady, realizace, ochrana omítek, řešení typových detailů.
Vnější pláště a fasády, kontaktní zateplovací systémy, zavěšené a provětrávané fasády.
Obklady a dlažby - požadavky na podklad, provádění obkladů a dlažek, spárování.
Podlahy a podlahová souvrství, betonové a anhydritové podlahy, suchá montáž, syntetické povrchy.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Zapletal, I., Musil, F. a kol.: Technologie staveb - dokončovací práce 1, STU v Bratislavě, 2002, ISBN 80-227-1693-6
[2]  Jarský, Č.: Technologie staveb. II, Příprava a realizace staveb; CERM Brno CERM, 2003; ISBN 80-7204-282-3
[3]  Svoboda, P., Doležal, J.: Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemních staveb; Jaga, Bratislava 2007, ISBN 978-80-8076-054-0
Doporučená literatura:
[4]  Novotný, M.: Hydroizolace plochých střech: poruchy střešních plášťů, Grada Publishing, a.s., 2014, ISBN 8024750023, 9788024750026
[5]  Straka B., Novotný M., Krupicová J., Šmak M., Vejpustek Z.: Konstrukce šikmých střech, Grada Publishing a.s., 2013, ISBN 8024783797, 9788024783796
[6]  Blaha, M.: Omítky: druhy, provádění, opravy, Grada Publishing a.s., 2004, ISBN 8024708981
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 122TS1
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 4. semestr (BR20190004), dop. semestr 4 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 4. semestr (BR20190004), dop. semestr 4 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )