Technologie staveb Z

Kód předmětu: 122TSVZ
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 4+2

Anotace(semestr )
Předmět se zabývá problematikou postupu výstavby a mechanizace procesů. Seznámí studenty s principy práce stavebních strojů členěných na rozpojování materiálu, úpravu materiálu, dopravu materiálu, stroje a zařízení pro betonářské práce a výrobu malt, zvedací prostředky a stroje a zařízení pro dokončovací práce. Energetické stroje. Principy automatizace a robotizace, vč. vlivu mechanizace stavebních prací na životní prostředí. Návrh strojní sestavy pro danou činnost. Studenti se seznámí s problematikou přípravy stavební výroby z pohledu zhotovitele. Zaměření obecně na první technologickou etapu, konkrétně na procesy zemních a betonářských prací. Vypracování studie, uvědomění si návazností, uchopení a zpracování prostoru, technologie a času.
Obsah 
Základní pojmy technologie staveb. Organizace výstavby, zásady technologií na stavbách.
Stavební mechanizace, principy, pohony. Zemní práce (pořízení stroje, zahájení prací a rypadla).
Zemní práce - technologie při odtěžování stavební jámy. Zemní práce - technologie odtěžování.
Stroje pro úpravy ploch a zlepšování podkladu.
Bednění svislých a vodorovných konstrukcí a systémy bednění.
Mechanizace pro bourací a demoliční práce. Speciální zakládání.
Vyztužování a předpínání betonových konstrukcí.
Podzemní stěny. Realizace pohledového betonu. Doprava a ukládání betonu.
Doprava na staveništi a cyklus dopravy. Mimostaveništní a nadměrná doprava.
Rýhy a pažení - zajištění bezpečnosti práce. Bezvýkopové technologie.
Podzemní stavitelství - tradiční metody - NRTM, metody TBM.
Dílce a montáž. Lešení - systémy lešení a montáž.
Stoje pro dokončovací práce. BIM - využití při realizaci staveb.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3
[2]  Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0
[3]  Zapletal, I., a kol.: Technologie staveb - dokončovací práce 1, STU v Bratislavě, 2002, ISBN 80-227-1693-6
Doporučená literatura:
[4]  Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525, 9781583883525
[5]  Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162
[6]  Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, 8. semestr (BZ201908), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 8. semestr (BZ202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )