Technologie ekologických staveb

Kód předmětu: 122YTEE
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Cílem předmětu je seznámit studenty magisterského studia s bohatou typologií historických a novodobých ekologických staveb a s nimi spojených technologií výstavby. Výuka by měla pokrýt široké spektrum různých stavebních typů včetně nástinu ochrany památek a naznačit nejnovější trendy ve stavebnictví, spojené s trvalou udržitelností.
Obsah 
1. Úvod do technologií ekostaveb.
2. Příklady historických a novodobých ekostaveb.
3. Materiály a technologie pro hliněné konstrukce.
4. Materiály a technologie pro dřevěné konstrukce.
5. Materiály a technologie pro slaměné konstrukce.
6. Ostatní materiály a technologie pro ekostavby.
7. Materiály a technologie pro NED a PD.
8. Zakládání staveb z přírodních materiálů.
9. Stavební fyzika s využitím přírodních materiálů.
10. Materiálové inženýrství, tvorba nových materiálů.
11. Exkurze na ekostavby.
12. Navrhování ekostaveb.
13. Vady a poruchy ekostaveb.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  SUSKE, Petr. Hlinené domy novej generácie. Bratislava: Alfa, 1991. Edícia stavebníckej literatúry. ISBN 80-05-00894-5.
[2]  ŽABIČKOVÁ, Ivana. Hliněné stavby. Brno: ERA, 2002. Technická knihovna. ISBN 80-86517-18-7.
[3]  MINKE, Gernot. Building with earth: design and technology of a sustainable architecture. Basel: Birkhäuser, 2006. ISBN 3-7643-7477-2.
[4]  MINKE, Gernot a Friedemann MAHLKE. Stavby ze slámy: jak pořídit z balíků slámy standardní dům. Přeložil Marta MYŠKOVÁ. Ostrava: HEL, 2009. ISBN 978-80-86167-31-2.
[5]  Pasivní domy z přírodních materiálů. Hudec, Mojmír. Grada. 2013. ISBN:978-80-247-4243-4
Doporučená literatura:
[6]  Global Engineering and Construction. Yates, J. K. Wiley. 2006. ISBN: 0471743828, 9780471743828.
[7]  The Future of Architecture in 100 Buildings. Kushner, M. S&S, 2015. ISBN: 1476784930
[8]  Konstrukce historických staveb. Škabrada, Jiří. Argo. 2007. ISBN:80-7203-548
[9]  Zemědělské stavby: základy navrhování. Sýkora Jaroslav. Grada. 2014. ISBN: 978-80-247-5273-0
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - technologie (NR20230100_3), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )