Technologie přípravných procesů

Kód předmětu: 122YTPP
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1507506.html#gsc.tab=0

Anotace(semestr )
Stavbyvedoucí - kvalifikace, zodpovědnost finanční a trestní, práva a povinnosti dle zákona a smlouvy, procesy vykonávané stavbyvedoucím - pracovní náplň. Dílovedoucí, práva a povinnosti, pracovní náplň. Technický dozor stavebníka, stavební dozor, zodpovědnost finanční a trestní. Zadání veřejných a ostatních stavebních zakázek, požadavky zadavatelů, nabídka stavebních zakázek pro jednotlivá výběrová řízení Základní předvýrobní a výrobní příprava zhotovitele.
Obsah 
Stavbyvedoucí - kvalifikace, zodpovědnost finanční a trestní, práva a povinnosti dle zákona a smlouvy. Procesy vykonávané stavbyvedoucím (pracovní náplň). Dílovedoucí, práva a povinnosti, pracovní náplň. Technický dozor stavebníka, stavební dozor, zodpovědnost finanční a trestní, smluvní vztah ve variantách, práva a povinnosti dle zákona a smlouvy, výkon funkce a odměna. Autorský dozor - práva a povinnosti dle zákona, pracovní náplň, odměna. Veřejné a ostatní zakázky, požadavky zadavatelů. Nabídka stavebních zakázek pro jednotlivá výběrová řízení, druhy výběrových řízení, požadavky. Základní předvýrobní a výrobní příprava zhotovitele
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Ladra, R a kol.: Stavební, autorský a technický dozor investora : praktická příručka; Dashöfer, 2008; ISSN: 1801-7975
Studijní pomůcky:
[2]  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
[3]  Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
[4]  Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
[5]  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20190007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (NE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, PV předměty, 2. semestr (NE20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )