Technologie rekonstrukce historických objektů

Kód předmětu: 122YTRH
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
1. Kulturní hodnoty historických staveb - v cem spocívají kulturní hodnoty historických staveb (hodnota historického originálu, hodnota stárí, autenticita, vzhled, historická verohodnost, význam tradicních materiálu, souvislost s prostredím). 2. Prostredky péce o architektonické dedictví - Benátská charta, princip rekonstrukce, restaurování architektury, konzervace. 3. Obnova tradicních omítaných fasád ( souvislosti, co je cílem památkové obnovy, fasády s pohledovými omítkami, fasádní nátery, význam vápenných technologií, hydrofobizace) 4. Odvlhcení, prefabrikované maltové smesi, sanacní omítky, kamenné zdivo 5. Oprava krovu a drevených stropu (klenby), statické zajištení, výmena strešní krytiny, detaily historických strech, pudní vestavby 6. Obnova oken, úpravy ve prospech energetických úspor
Obsah 
1. Úvod do problematiky ochrany památek v ČR včetně platné legislativy
2. Stavebně - historický průzkum (1. část)
3. Stavebně - historický průzkum (2. část)
4. Způsoby a postupy obnovy památek
5. Tesařské konstrukce, kamenické a zednické práce (střechy, klenby, hradby)
6. Konstrukce lidové architektury a historické krovy, typologie, průzkumy a opravy
7. Práce klempířské a pokrývačské, materiály a komponenty
8. Exkurze (+ 1CV) – aktuální historická stavba v Praze
9. Kostelní věže a zvonice, zámečnictví
10. Exkurze (+ 1CV) – aktuální historická stavba v Praze
11. Historické omítky, typologie, průzkumy asanace a spodní stavba historických budov
12. Okenní a dveřní otvory včetně kování
13. Technické vybavení budov (výtahy, páternostery a další)
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Beránek Jan – Macek Petr a kol.: Metodika stavebněhistorického průzkumu, Národní památkový ústav, edice odborné a metodické publikace, svazek 70, 2015, ISBN 978-80-7480-037-5
[2]  Tobek Antonín, Barták Kamil: Zednictví - Tradice z pohledu dneška, Grada Publishing, 1998, ISBN: 978-80-7169-653-7
[3]  Judrovský R., Tichý. E.: Kamenictví - Tradice z pohledu dneška, Grada Publishing, 2001, ISBN: 80-247-9055-6
[4]  Oehm Miloslav, Vondruška Šimon a Mohr Jan: Zámečnictví - Tradice z pohledu dneška, Grada Publishing, 2005, ISBN 80-247-1042-0
Doporučená literatura:
[5]  Štumpa Bohumil, Šefců Ondřej, Langner Jiří: 100 osvědčených stavebních detailů - klempířství a pokrývačství, Grada Publishing, a.s., 2012, ISBN: 978-80-247-3572-6
[6]  Kohout Jaroslav, Tobek Antonín: Tesařství – tradice z pohledu dneška, Grada Publishing, 1996, ISBN: 978-80-7169-413-7
[7]  Balík Michael: Vysušování zdiva v příkladech: Vydala Grada Publishing, 2010, ISBN 978-80-247-3045-5
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Příprava, realizace a provoz staveb (NL201900_99), skupina obor Příprava, realizace a provoz staveb, povinně volitelné předměty (NL20160100_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - technologie (NR20230100_3), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )