Zvláštní stavby a technologie

Kód předmětu: 122YZST
Garant předmětu: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D., Ing. Rostislav Šulc, Ph.D., Ing. Michal Procházka, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Progresivní technologické postupy vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu. Seznámení se s moderními technologiemi užívanými při realizaci netradičních objektů a při plnění náročných požadavků zákazníka. Zvláštní způsoby výroby silikátových nosných konstrukcí monolitických, prefabrikovaných a kombinovaných. Aktuální technologie monolitických konstrukcí. Zvláštní technologie montáže ocelových konstrukcí. Speciální technologie užívané jak při realizaci novostaveb, tak i při rekonstrukcích budov a při ochraně památek. Progresivní materiály a technologické postupy prací vnitřních a dokončovacích vyplývajících z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu.
Obsah 
Stavby a technologie pro výrobu a logistiku. Technologie pro sanaci průmyslových areálů.
Stavby a technologie pro zemědělství. Technologie pro sanaci zemědělských areálů.
Stavby a technologie pro těžbu a zpracování surovin a pro výrobu a distribuci energie a médií.
Stavby a technologie pro dopravu. Technologie výstavby podzemních a tunelových staveb.
Stavby a technologie pro letectví a kosmický výzkum.
Stavby a technologie pro telekomunikaci.
Stavby a technologie pro zábavu, sport a turismus. Krenotechnika a balneotechnika.
Stavby a technologie pro vodohospodářství a ochranu proti povodním.
Stavby a technologie městského inženýrství. Bezvýkopové technologie výstavby inženýrských sítí.
Stavby civilní ochrany. Technologie pro protiteroristickou ochranu budov.
Ekologické stavby a technologie výstavby trvale udržitelných a nízkoenergetických budov.
Historické stavby a památky a technologicko-společenský rámec pro jejich ochranu.
Stavebnictví 4.0. Robotické stavební technologie. Responsivní architektura.
Literatura 
[1]  Historie předpjatého betonu, Vítek, Jan L. ČKAIT. 2016. ISBN:978-80-87438-84-8
[2]  Městské inženýrství (1), (2). Šrytr, Petr. Academia. 1999. ISBN: 80-200-0663-X
[3]  Konstrukce historických staveb. Škabrada, Jiří. Argo. 2007. ISBN:80-7203-548
[4]  Global Engineering and Construction. Yates, J. K. Wiley. 2006. ISBN: 0471743828, 9780471743828.
[5]  The Future of Architecture in 100 Buildings. Kushner, M. S&S, 2015. ISBN: 1476784930
[6]  Pasivní domy z přírodních materiálů. Hudec, Mojmír. Grada. 2013. ISBN:978-80-247-4243-4
[7]  Made by robots. Gramazio, F. Kohler, M. 2014. Wiley. 2014. ISBN 978-1-118-53548-6.
[8]  Stavební kniha 2016: Vodohospodářské stavby. Kol. autorů ČKAIT. 2016. ISBN: 978-80-87438-75-6
[9]  Zemědělské stavby: základy navrhování. Sýkora Jaroslav. Grada. 2014. ISBN: 978-80-247-5273-0
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20190007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20230007_1), dop. semestr 7 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )