Bakalářská práce

Kód předmětu: 123BAPC
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Jan Pruška
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10

Anotace(semestr B232)
Dle zadání
Obsah 
Rešerše literatury, experimentální část, vyhodnocení výsledků experimentální části dle zadání.
Literatura 
[1]  Dle zadání
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - bakalářská práce (BC201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby - bakalářská práce (BC202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )