Bakalářská práce

Kód předmětu: 123BAPM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10

Anotace(semestr )
Dle zadání.
Obsah 
Bakalářskou práci si student zapisuje na jedné z kateder vyučujících danou specializaci podle vlastního výběru. Témata bakalářských prací vypisují katedry pravidelně v zimním semestru. Ukázky témat jsou uvedeny v části "Návrh témat bakalářských prací a témata obhájených prací" formuláře B-IIa. Témata bakalářských prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumné činnosti kateder a jejich zaměření, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během bakalářského studia. Rešerše literatury, experimentální část, vyhodnocení výsledků experimentální části.
Literatura 
[1]  Odborná literatura a články v databázích WoS a Scopus dle zadání.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, bakalářská práce (BM20200800_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )