Chemie ve stavebnictví

Kód předmětu: 123CHEM
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://k123.fsv.cvut.cz/chemie-ve-stavebnictvi-1/

Anotace(semestr )
Předmět kombinuje teoretické i praktické dovednosti v oboru stavební chemie, bez chemických vzorců a rovnic. Dotýká se problematiky spojené se složením, přípravou a použitím základních stavebních materiálů. Rozšiřuje znalosti získané z předmětu Chemie.
Obsah 
Úvod do problematiky chemie stavebních látek. Chemické a fyzikální vlastnosti vody. Chemie kovových stavebních látek. Základy elektrochemie, koroze kovů. Silikáty a alumináty. Horniny. Pojiva. Keramika a sklo. Polymerní látky. Dřevo, živice. Nátěry, lepidla, tmely. Rozbory stavebních látek.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Pavlíková M. Keppert M.: Chemie. Chemie stavebních materiálů. Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN: 978-80-01-04237-3
[2]  Ptáček L. a kolektiv: Nauka o materiálu II. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2002. ISBN: 80-7204-248-3
Doporučená literatura:
[3]  Goncalves M. C., Margarido F.: Materials for Construction and Civil Engineering. Springer, 2015. ISBN: 978-3-319-34841-4
[4]  Ptáček L. a kolektiv: Nauka o materiálu I. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2003. ISBN: 80-7204-283-1
[5]  Collepardi M., Collepardi S., Troli R.: Concrete Mix Design. Grafiche Tintoretto, 2007. ISBN: 88-901469-8-2
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 5. semestr (BM20200500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )