Dřevo a materiály na bázi dřeva

Kód předmětu: 123DMBD
Garant předmětu: doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://drevene-materialy.fld.czu.cz/uvod/

Anotace(semestr )
V rámci předmětu je věnována pozornost především souvislostem mezi strukturou dřeva a jeho vlastnostmi. Dřevo je obnovitelná surovina, která je široce využitelná ve stavebnictví. Nicméně kromě řady přínosných vlastností má dřevo i některé nevýhody. Z hlediska využití ve stavbách je limitující zejména jeho nižší odolnost vůči biologickým činitelům, anizotropie a měnící se rozměry při změnách vlhkosti. Součástí probírané problematiky je využití technologií pro omezení negativních vlastností dřeva při současném zachování jeho prospěšných vlastností. Dále je náplní předmětu studium a charakterizace materiálů na bázi dřeva a podmínky jejich používání pro širokou řadu aplikací ve stavebnictví.
Obsah 
1. Dřevo jako přírodní obnovitelná surovina, typy dřevin, hustota dřeva a základní vlastnosti
2. Makroskopická struktura dřeva, anatomická stavba, vady dřeva
3. Mikroskopická a submikroskopická struktura dřeva, chemické složení
4. Vlastnosti dřeva s ohledem na využití v konstrukcích, hygroskopicita a voda ve dřevě
5. Modifikace dřeva pro využití ve stavebnictví
6. Materiály na bázi masivního dřeva, vrstvené a jádrové desky, dýhy a překližky, lamely
7. Speciální konstrukční materiály, nosníky
8. Aglomerované materiály na bázi dřeva, tvarové výlisky, ohýbatelné desky
9. Desky s minerálními pojivy, protipožární desky
10. Izolační materiály, vláknité desky, materiály do vlhkého prostředí
11. Povrchové úpravy dřeva a dřevěných materiálů, lepící směsi a chemické přísady
12. Biologická degradace dřeva, plísně v budovách, konstrukční a chemická ochrana
13. Podmínky použití dřeva a materiálů na bázi dřeva, normalizace a zkušebnictví
Literatura 
[1]  Ashby, M. F., Shercliff, H., & Cebon, D. (2018). Materials: engineering, science, processing and design. Butterworth-Heinemann.
[2]  Böhm, M., Reisner, J., & Bomba, J. (2012). Materiály na bázi dřeva. ČZU Praha.
[3]  Ross, R. J. (2010). Wood handbook: wood as an engineering material. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, General Technical Report FPL-GTR-190, 2010: 509 p. 1 v., 190.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, 2. semestr (NM20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )