Dřevo a materiály na bázi dřeva

Kód předmětu: 123DMBD
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://drevene-materialy.fld.czu.cz/uvod/

Anotace(semestr )
V rámci předmětu je věnována pozornost především souvislostem mezi strukturou dřeva a jeho vlastnostmi. Dřevo je obnovitelná surovina, která je široce využitelná ve stavebnictví. Nicméně kromě řady přínosných vlastností má dřevo i některé nevýhody. Z hlediska využití ve stavbách je limitující zejména jeho nižší odolnost vůči biologickým činitelům, anizotropie a měnící se rozměry při změnách vlhkosti. Součástí probírané problematiky je využití technologií pro omezení negativních vlastností dřeva při současném zachování jeho prospěšných vlastností. Dále je náplní předmětu studium a charakterizace materiálů na bázi dřeva a podmínky jejich používání pro širokou řadu aplikací ve stavebnictví.
Obsah 
V rámci předmětu budou podrobně probrány jednotlivé druhy dřevin a materiálů na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví, zejména interakce mezi jejich strukturou, vlastnostmi a podmínkami používání. Detailně budou předneseny a procvičeny požadavky na vlastnosti nejčastěji používaných jehličnatých dřevin, listnatých kruhovitě pórovitých a roztroušeně pórovitých dřevin, tropických dřevin a modifikovaných dřevin (zejména chemicky a tepelně). Dále budou vysvětleny kladné a záporné vlastnosti většiny materiálů na bázi dřeva s ohledem na použití ve stavebnictví, především masivních vrstvených panelů (SWP, CLT), jádrových a překližovaných desek, aglomerovaných materiálů (DTD, DVD, OSB), izolačních a vylehčených materiálů, desek pro speciální účely (WPC, kompaktní desky, minerální desky apod.), lepeného dřeva a nosníků (KVH, LVL, PSL, LSL, I-nosníky, krabicové nosníky). V oblasti povrchových úprav se bude jednat zejména o nátěrové systémy (včetně práškových), dýhy, lamináty, fólie a speciální typy povrchů, jako jsou zalévací hmoty a nanomateriálové technologie.
Literatura 
[1]  Ashby, M. F., Shercliff, H., & Cebon, D. (2018). Materials: engineering, science, processing and design. Butterworth-Heinemann.
[2]  Böhm, M., Reisner, J., & Bomba, J. (2012). Materiály na bázi dřeva. ČZU Praha.
[3]  Ross, R. J. (2010). Wood handbook: wood as an engineering material. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, General Technical Report FPL-GTR-190, 2010: 509 p. 1 v., 190.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, 2. semestr (NM20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24, v roce 2023 nebude otevřen )