Diplomová práce

Kód předmětu: 123DPM
Garant předmětu: prof. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D., doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24

Anotace(semestr B232)
Dle zadání diplomové práce.
Obsah 
Témata diplomových prací vycházejí z potřeb praxe nebo z odborné činnosti kateder související s řešením profesních témat vzniklých při spolupráci s praxí. Jejich zaměření, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během magisterského studia. Diplomová práce se skládá z rešerše literatury, experimentální části a vyhodnocení výsledků experimentální části.
Literatura 
[1]  Dle zadání diplomové práce.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, diplomová práce (NC20160300_1), dop. semestr 3 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, diplomová práce (NM20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )