Degradace stavebních materiálů

Kód předmětu: 123DSM
Garant předmětu: prof. Ing. Martin Keppert, Ph.D.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr )
Předmět se věnuje degradačním procesům probíhajícím v materiálech během jejich životnosti, prevenci degradace a sanaci poškozených materiálů a konstrukcí. Fyzikální degradační procesy – objemové změny, abraze částicemi unášenými vodou a větrem. Anorganické porézní materiály - působení vlhkosti, kyselých roztoků a rozpustných solí. Působení oxidu uhličitého na materiály na bázi cementu – karbonatace, působení agresivní vody s vysokým obsahem CO2. Poškození materiálů vysokou teplotou (požár). Biologická degradace nejen dřevěných konstrukcí. Syntetické polymerní materiály, působení UV záření a změn teploty. Koroze a protikorozní ochrana kovových materiálů. Povrchové úpravy a povlaky (nátěry).
Obsah 
1. Fyzikální degradační procesy
2. Degradace porézních anorganických materiálů
3. Interakce materiálů a vlhkosti
4. Vliv CO2 na stavební materiály
5. Degradace betonu
6. Sanace betonových konstrukcí
7. Vysokoteplotní degradace materiálů
8. Biodegradace materiálů
9. Degradace syntetických polymerních materiálů
10. Koroze kovových materiálů
11. Protikorozní ochrana kovových materiálů
12. Povrchová ochrana materiálů
13. Vady a sanace povrchových úprav
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  R. Wasserbauer, Biologické znehodnocení staveb ABF, 2000, ISBN 80-86165-30-2.
Doporučená literatura:
[2]  M. Balík a kolektiv, Odvlhčování staveb, Grada Publishing a.s., 2008, ISBN 978-80-247-2693-9.
[3]  Cicek V, Al-Numan B. Corrosion Chemistry. Hoboken, N.J.: Wiley; 2011, ISBN:9780470943076
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, 1. semestr (NM20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )