Ekologicky příznivé materiály

Kód předmětu: 123EPMA
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky nízkoenergetické a ekologicky zaměřené výstavby. Úvodní hodiny se budou věnovat legislativě a energetické náročnosti budov. Dále se předmět věnuje konkrétním materiálům s nízkou uhlíkovou stopou. Předmět nebude jednoznačně zaměřen pouze na bio-materiály, z hlediska trvale udržitelného rozvoje je nutné kombinovat moderní syntetické materiály s čistě ekologickými. Cílem předmětu je, aby studenti byli schopni vhodně kombinovat moderní materiály s čistě přírodními, dokázali tak minimalizovat negativní vliv stavebního průmyslu na životní prostředí, vytvořit příjemný interiér se zdravým mikroklimatem. V neposlední řadě posoudit materiály z hlediska celého jejich životního cyklu, tedy výroby, údržby a následné likvidace či lépe recyklace.
Obsah 
1. Úvod do problematiky, zásady nízkoenergetické výstavby.
2. Energetický audit.
3. Uhlíková stopa stavebních materiálů, energetická náročnost výroby stavebních materiálů.
4. Betony s přírodními plnivy (konopný beton).
5. Betony s přírodními plnivy 2 (betony z řepky olejky, alternativními pojivy, odpadními materiály).
6. Využití odpadů ve stavebnictví.
7. Přírodní tepelně izolační materiály (Konopí, len, juta, ovčí vlna).
8. Dřevo, materiály na bázi dřeva, dřevo-plast.
9. Hliněné omítky.
10. Sláma jako stavební materiál.
11. Materiály pro zelené střechy.
12. Odborná exkurze 1.
13. Odborná exkurze 2.
Literatura 
[1]  Povinná literatura:
[2]  Chybík, J.: Přírodní stavební materiály, Grada 2009, ISBN 978-80-247-9114-2
[3]  Hudec, M., Johanisová,B., Mansbart T: : Pasivní domy z přírodních materiálů, Grada 2013, ISBN: 978-80-247-4243-4
[4]  Doporučená literatura:
[5]  Jimmy C.M. Kao, Wen-Pei Sung, Ran Chen: Green Building, Materials and Civil Engineering, CRC Press 2014, ISBN 9781138026698
[6]  Kennedy J: The art of natural building. New Society Publishers, Gabriola Island 2010, ISBN-13: 978-0865714335
[7]  Nagy,E.: Nízkoenergetický ekologický dům, Jaga 2002, ISBN 80-88905-74-5
[8]  Attmann O. Green Architecture. Advanced Technologies and Materials, McGraw-Hill; 2010, ISBN: 0071625011
[9]  Berge, B., Butters, C., Henley, F.: The ecology of building materials, Elsevier/Architectural Press; 2009, ISBN 978-1-85617-537-1
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 7. semestr (BM20200700), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )