Materiály pro ochranu památek

Kód předmětu: 123MAOP
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr )
Stavební památky představují velice složitý soubor materiálů různého složení a různých funkcí, tvořící jeden komplikovaný celek. S ohledem na respektování zásad ochrany památkové péče a snahu o zachování původní hmoty památky je nutné disponovat informacemi o historických stavebních technologiích, stavebních materiálech, a principech jejich výroby. V rámci výuky předmětu Materiály pro ochranu památek studenti tyto informace získají a budou je moci následně využít v praxi při ochraně, obnově či rekonstrukci historických, památkově cenných budov a konstrukcí.
Obsah 
1. Úvod do problematiky ochrany a rekonstrukce památkově chráněných staveb
2. Nepálené a pálené stavební materiály
3. Kámen v historických budovách
4. Historická pojiva I
5. Historická pojiva II
6. Malty, omítky, sanační omítky
7. Nátěrové hmoty
8. Nástěnné malby
9. Koroze - příčiny a analýza
10. Analýza historických omítek a malt
11. Sanace fasád a kamenných povrchů
12. Omezení účinků vlhkosti a solí na materiály staveb
13. Zpevňování omítek, malt, cihel a kamene
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kotlík P., Heidingsfeld V., Bláha J., Vaněček I.: Stavební materiály historických objektů. VŠCHT Praha 1999, ISBN 80-7080-347-9 (nově vydáno el. 2005).
[2]  Hošek, J., Losos, V.: Historické omítky - průzkumy, sanace, typologie. Grada Publishing a.s., 2007, ISBN 978-80-247-1395-3.
Doporučená literatura:
[3]  Friedman, D.: Historical building construction. W.W. Norton & Company, New York, 2010, ISBN-13: 978-0393732689.
[4]  Torraca, G.: Lectures on Materials Science for Architectural Conservation. J. Paul Getty Trust 2010, ISBN: 978-0-9827668-3-5.
[5]  Watt, D.: Surveying historic buildings. Routledge; 2011, ISBN-13: 978-1873394670.
[6]  Rovnaníková, P.: Omítky. STOP 2002; ISBN: 80-86657-00-0.
[7]  Kotlík, P. a kol. Vápno. STOP 2001, ISBN: 80-902668-8-6.
[8]  Feilden B.: Conservation of historic buildings. Routledge 2003, ISBN-13: 978-0750658638.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 6. semestr (BM20200600), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )