Silikátové materiály

Kód předmětu: 123SIMA
Garant předmětu: prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: https://k123.fsv.cvut.cz/chemie-silikatovych-materialu

Anotace(semestr )
Silikátové materiály nalézají uplatnění v mnoha odvětvích. Tvoří základ tradičních i moderních pojiv, jako jsou cementy, hydraulické vápno, alkalicky aktivované materiály, vodní sklo, ale i keramiky a skla, žárovzdorných materiálů a speciálních nanomateriálů. Aplikace směřují nejen k budování nových, ale i k obnově a sanaci historických a poškozených objektů.
Obsah 
1. Oxid křemičitý, hlinitý a hydroxid vápenatý.
2. Technologie výroby hydraulických pojiv. Hlavní slínkové minerály.
3. Hydratace slínkových minerálů, procesy tuhnutí a tvrdnutí.
4. Struktura a vlastnosti čerstvé a zatvrdlé pasty a malty, přechodová zóna.
5. Speciální druhy cementů.
6. Směsné cementy, přísady, příměsi.
7. Výroba, technologie a použití speciálních druhů cementů.
8. Klasické i netradiční typy plniv.
9. Moderní skelné a keramické materiály.
10. Alkalicky aktivované materiály
11. Anorganické povrchové vrstvy.
12. Termodynamika silikátových systémů.
13. Metody analýzy silikátových materiálů v praxi.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  M. Pavlíková, M. Keppert, CHEMIE, Chemie stavebních materiálů, Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04237-3
[2]  V. Hanykýř, J. Kutzendörfer, Technologie keramiky. Silikátový svaz. 2008 ISBN 978-80-86821-48-1
Doporučená literatura:
[3]  S. Mindess, J. F. Young, D. Darwin, Concrete, Pearson Education, Inc. 2003.ISBN 0-13-064632-6
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, 2. semestr (NM20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )