Studium struktury a vlastností materiálů

Kód předmětu: 123SSVM
Garant předmětu: prof. Ing. Martin Keppert, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: https://k123.fsv.cvut.cz/predmety/

Anotace(semestr )
Studenti se seznámí se souvislostmi mezi strukturou materiálů (chemické složení, textura) a jejich vlastnostmi (mechanickými, tepelnými, odolností vůči prostředí atd.). Budou probrány metody charakterizace materiálů jak chemické, tak texturní. Jednotlivé významné souvislosti budou ilustrovány na praktických příkladech z oblasti nejen stavebních materiálů. Část přednášek bude věnována jednotlivým skupinám materiálů a pro ně specifických charakterizačním metodám a vlastnostem.
Obsah 
1. Stavba látek, druhy chemických vazeb. Sloučeniny anorganické a organické.
2. Krystalický a amorfní stav látek. Fázová analýza.
3. Charakterizace chemického složení anorganických látek - instrumentální metody pro stanovení prvkového složení.
4. Organické látky a materiály; makromolekulární látky - složení, struktura a její vliv na vlastnosti.
5. Mechanické vlastnosti materiálů jako odraz jejich složení a textury.
6. Metody charakterizace textury materiálů - popis pórového systému.
7. Povrchové vlastnosti pevných látek a jejich vztah k trvanlivostním parametrům porézních materiálů.
8. Optická a elektronová mikroskopie - principy a aplikace.
9. Termická analýza materiálů - metody a aplikace.
10. Komplexní popis anorganických porézních materiálů.
11. Kovové materiály - fázové diagramy, transformace mikrostruktury a jejich vliv na mechanické vlastnosti.
12. Dřevo a materiály na bázi dřeva - textura a související vlastnosti.
13. Přírodní a syntetická vlákna; tkané a netkané textilní materiály.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Fiala, Ment, Šutta: Struktura a vlastnosti materiálů. Academia 2004. ISBN 80-200-1223-0
[2]  Ptáček a kol.: Nauka o materiálu I a II. Cerm 2003. ISBN 80-7204-130-4
Doporučená literatura:
[3]  Murr: Handbook of Materials Structures, Properties, Processing and Performance. Springer 2015. ISBN 978-3-319-01816-4
[4]  Freiesleben Hansen: The Science of Construction Materials. Springer 2009. ISBN 978-3-540-70898-8
[5]  Sardela: Practical Materials Characterization. Springer 2014. ISBN 978-1-4614-9281-8
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 5. semestr (BM20200500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )