Vliv prostředí na stavební materiály

Kód předmětu: 123VPMA
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními metodami pro stanovení účinků klimatických podmínek na stavební materiály z hlediska jejich tepelného či vlhkostního chování. Absolvováním předmětu si studenti osvojí problematiku negativních vlivů vnějšího prostředí na materiály a seznámí se se všemi náležitostmi nezbytnými pro jejich posouzení. V rámci praktické části předmětu studenti provedou hodnocení vybraných stavebních materiálů či konstrukcí v rámci jedno- či vícerozměrných počítačových úloh, čímž se naučí aplikovat získané teoretické poznatky.
Obsah 
1. Úvod . Seznámení s předmětem, vzorové aplikace počítačového modelování ve stavebnictví
2. Degradace stavebních materiálů vlivem povětrnostních podmínek
3. Základní modely šíření tepla a vlhkosti ve stavebních materiálech
4. Materiálové charakteristiky . Základnímateriálové charakteristiky jako vstupní parametry do modelů.
5. Analýza vlivu nejistot . Principy chybové analýzy, aplikace analýzy vlivu nejistot na modelových příkladech
6. Klimatická data . Referenční rok a jeho konstrukce podle normy, kritický rok, pozitivní rok
7. Software pro modelování transportních jevů ve stavebních materiálech
8. Počítačové modelování jednorozměrných úloh I .
9. Počítačové modelování jednorozměrných úloh II .
10. Počítačové modelování vícerozměrných úloh I .
11. Počítačové modelování vícerozměrných úloh II .
12. Počítačové modelování vícerozměrných úloh III .
13. Shrnutí učiva, opakování a dotazy.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Černý, R. et al. Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials and Its Applications. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2013, ISBN 978-80-01-05208-2.
[2]  Balík et al. Odvlhčování staveb. 1. vyd. Grada Publishing, 2005. ISBN: 9788024707655
Doporučená literatura:
[3]  Ashby, M.F. Materials and the Environment: Eco-informed Material Choice. 2nd edition. Butterworth-Heineman, 2013. ISBN: 9780123859716.
[4]  Kutz, M. Handbook of Environmental Degradation of Materials, 3rd Edition, William Andrew Publishing, 2018. ISBN: 9780323524728
[5]  Cerny, R., Rovnanikova, P. Transport Processes in Concrete, 1st ed., CRC Press 2002, ISBN 9780415242646.
[6]  Černý a kol. Modelové a diagnostické předpoklady stanovení vlivu proměnlivého prostředí na degradaci historického zdiva, ČVUT v Praze, 2012. ISBN: 978-80-01-05021-7
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 7. semestr (BM20200700), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )