Numerická analýza transportních procesů

Kód předmětu: 123YATP
Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Maděra, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr B232)
Posuzování tepelně-vlhkostních stavů ve stavebním inženýrství. Základní popis porézního prostředí, Základní popis modelování přenosu tepla a vlhkosti v porézních materiálech. Rozdělení modelů na difúzní, konvektivní a smíšené modely. Základní počítačové modely pro řešení transportních procesů v materiálech a jejich použití. Struktura počítačových modelů WUFI, HEMOT a jejich použití při řešení jednoduchých transportních úloh - transport tepla a vlhkosti. Význam počátečních a okrajových podmínek a jejich vliv na numerickou analýzu transportních procesů v materiálech.
Obsah 
1. Porézní prostředí, základní transport vlhkosti
2. Přenosové a akumulační parametry
3. Modely současného transportu tepla a vlhkosti – konvektivní modely
4. Modely současného transportu tepla a vlhkosti – difúzní modely
5. Numerická analýza transportních procesů
6. Struktura počítačových modelů pro řešení transportních úloh společného transportu tepla a vlhkosti ve stavebních materiálech
Literatura 
[1]  Černý, R., Fyzika: transportní jevy. Praha: České vysoké učení technické, 1993. ISBN 80-01-01040-6.
[2]  Černý, R., Řešení transportních jevů na počítači. Praha: České vysoké učení technické, 1997. ISBN 80-01-01580-7.
[3]  Santen, R., Catlow, C., Van Speybroeck, V.: Modelling and Simulation in the Science of Micro- and Meso-Porous Materials, Elsevier 2017, ISBN: 9780128050576
[4]  Císlerová, M., Vogel, T., Transportní procesy, Vydavatelství ČVUT, 182 stran, ISBN 80-01-01866-0, 1998
[5]  Černý, R., Rovnaníková, P. Transport Processes in Concrete. Spon Press, London 2002, ISBN: 9781482289107
[6]  Manuál k programu WUFI - 2D
[7]  Kočí, J., Kočí, V., Maděra, J., Černý, R., Podkladové materiály pro posouzení skladeb historických obvodových konstrukcí z hlediska klimatických podmínek ČR
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, povinně volitelné předměty (BM20200700_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, povinně volitelné předměty (BM20200700_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )