Numerická analýza transportních procesů

Kód předmětu: 123YATP
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Posuzování tepelně-vlhkostních stavů ve stavebním inženýrství. Základní popis porézního prostředí, Základní popis modelování přenosu tepla a vlhkosti v porézních materiálech. Rozdělení modelů na difúzní, konvektivní a smíšené modely. Základní počítačové modely pro řešení transportních procesů v materiálech a jejich použití. Struktura počítačových modelů WUFI, Temp-Moist 2D a jejich použití při řešení jednoduchých transportních úloh - transport tepla a vlhkosti. Význam počátečních a okrajových podmínek a jejich vliv na numerickou analýzu transportních procesů v materiálech.
Obsah 
1. Porézní prostředí, základní transport vlhkosti
2. Přenosové a akumumulační parametry
3. Modely současného transportu tepla a vlhkosti - konvektivní modely
4. Modely současného transportu tepla a vlhkosti - difúzní modely
5. Numerická analýza transportních procesů
6. Struktura počítačových modelů pro řešení transportních úloh společného transportu tepla a vlhkosti v e stavebních materiálech
7. Použití počítačových modelů - Temp-Moist 2D, WUFI
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Černý, R., Fyzika: transportní jevy. Praha: České vysoké učení technické, 1993. ISBN 80-01-01040-6.
[2]  Černý, R., Řešení transportních jevů na počítači. Praha: České vysoké učení technické, 1997. ISBN 80-01-01580-7.
Doporučená literatura:
[3]  Santen, R., Catlow, C., Van Speybroeck, V.: Modelling and Simulation in the Science of Micro- and Meso-Porous Materials, Elsevier 2017, ISBN: 9780128050576
[4]  Císlerová, M., Vogel, T., Transportní procesy, Vydavatelství ČVUT, 182 stran, ISBN 80-01-01866-0, 1998
[5]  Černý, R., Rovnaníková, P. Transport Processes in Concrete. Spon Press, London 2002, ISBN: 9781482289107
Studijní pomůcky:
[6]  manuál k programu WUFI - 2D
[7]  Kočí, J., Kočí, V., Maděra, J., Černý, R., Podkladové materiály pro posouzení skladeb historických obvodových konstrukcí z hlediska klimatických podmínek ČR
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, povinně volitelné předměty (BM20200700_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )