Materiály pro povrchovou úpravu stav. konstrukcí

Kód předmětu: 123YMPU
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Studenti získají přehled o způsobech ochrany stavebních konstrukcí před korozí a jinými škodlivými vlivy jako je UV záření, kyselé deště atp. Dále se studenti seznámí s metodami a technologiemi povrchových úprav. Předmět se skládá ze 6 přednášek a 6 cvičení. Na přednáškách se studenti získají informace jednak o historických, ale hlavně moderních povrchových úpravách pro různé typy konstrukcí. Na cvičeních studenti provedou povrchovou úpravu fragmentu konstrukce a kvalitu odvedené práce budou moci sami zkontrolovat na posledním cvičení pomocí odtrhové zkoušky.
Obsah 
1. Úvod do problematiky povrchových úprav, historie nátěrů.
2. Škodlivé vlivy působící na stavební konstrukce, ochrana pomocí moderních barev.
3. Ošetřování kovových konstrukcí, omítkové systémy pro zděné konstrukce.
4. Vliv povrchových úprav na životnost konstrukce, zaměřeno na moderní zateplovací systémy.
5. Přednáška odborníka z praxe, ošetřování betonových konstrukcí.
6. Vystoupení odborníka z praxe, ošetřování dřevěných konstrukcí.
Literatura 
[1]  Technologie nátěrových hmot I, Doc. Ing. Andrea Kalendová, Ph.D. Univerzita Pardubice
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )