Num. analýza transp. procesů

Kód předmětu: 123YNTP
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Posuzování tepelně-vlhkostních stavů ve stavebním inženýrství. Základní popis porézního prostředí, Základní popis modelování přenosu tepla a vlhkosti v porézních materiálech. Rozdělení modelů na difúzní, konvektivní a smíšené modely. Základní počítačové modely pro řešení transportních procesů v materiálech a jejich použití. Struktura počítačových modelů WUFI, HEMOT a jejich použití při řešení jednoduchých transportních úloh - transport tepla a vlhkosti. Význam počátečních a okrajových podmínek a jejich vliv na numerickou analýzu transportních procesů v materiálech.
Obsah 
1. Porézní prostředí, základní transport vlhkosti
2. Přenosové a akumulační parametry
3. Modely současného transportu tepla a vlhkosti – konvektivní modely
4. Modely současného transportu tepla a vlhkosti – difúzní modely
5. Numerická analýza transportních procesů
6. Struktura počítačových modelů pro řešení transportních úloh společného transportu tepla a vlhkosti ve stavebních materiálech
Literatura 
[1]  R. Černý, P. Rovnaníková, Transport Processes in Concrete. Spon Press, London 2002
[2]  Černý, R., Fyzika: transportní jevy. Praha: České vysoké učení technické, 1993. ISBN 80-01-01040-6.
[3]  Černý, R., Řešení transportních jevů na počítači. Praha: České vysoké učení technické, 1997. ISBN 80-01-01580-7.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )