Pokročilé materiály pro stavební praxi

Kód předmětu: 123YPMP
Garant předmětu: doc. Ing. Jan Fořt, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr )
Seznámení s novými trendy v oblasti vývoje stavebních materiálů. Multifunkční stavební materiály s novými užitnými vlastnostmi, stavební materiály na bázi alternativních pojiv, stavební materiály s optimalizovanou uhlíkovou stopou/stavební materiály pro cirkulární ekonomiku.
Obsah 
1. Úvod do problematiky, definice pojmů, struktura materiálů na bázi cementu a geopolymery
2. Geopolymery vs. materiály na bázi cementu – motivace výzkumu, porovnání vlastností, výhody/nevýhody.
3. Elektrické vlastnosti stavebních materiálů – definice pojmů, měřící metody, možnosti využití elektrických vlastností ve SMART aplikacích
4. Elektricky vodivé materiály na bázi cementových kompozitů a geopolymerů
5. Self-heating kompozity na cementové a geopolymerní bázi
6. Self-sensing kompozity na cementové a geopolymerní bázi
7. Electromagnetic-shielding kompozity
8. Materiály s fázovou změnou a jejich využití ve stavebnictví pro zvýšení tepelné stability budov.
9. Využití superabsorbent polymerů ve stavebním průmyslu pro zlepšení samoléčivých schopností betonu.
10. Zlepšování vnitřního prostředí budov z hlediska udržování vhodné teploty a hladiny relativní vlhkosti pomocí pokročilých materiálů.
11. Využívání odpadních surovin ve stavebním průmyslu
12. Stavební materiály odolné vysokým teplotám
13. Akustické vlastnosti stavebních materiálů
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Davidovits, J., Geopolymer Chemistry and Applications, Institut Geopolymer, 2011, ISBN 9782951482050
[2]  Fleischer, A. S., Thermal Energy Storage Using Phase Change Materials, Berlin, Springer, 2015, ISBN 978-3-319-20922-7
[3]  Černý, R., Rovnaníková, P., Transport Processes in Concrete. CRC Press, Boca Raton 2019, ISBN: 9780367447045
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, PV předměty, 1. semestr (NM20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )