Stavební hmoty v architektuře

Kód předmětu: 123YSHA
Garant předmětu: doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: https://k123.fsv.cvut.cz/stavebni-hmoty-v-architekture/

Anotace(semestr B232)
Prohloubení znalostí o vlastnostech stavebních materiálů. Klasifikace materiálů z pohledu jejich architektonického uplatnění. Nové konstrukční materiály, kompozitní materiály, lehčené hmoty, plasty. Materiály pro vnitřní a vnější povrchy staveb. Výběr nejvhodnějšího materiálu pro dané podmínky. Vybrané laboratorní zkoušky pro ověření vlastností materiálů - přídržnost, nasákavost, mrazuvzdornost.
Obsah 
Prohloubení znalostí o vlastnostech stavebních materiálů. Klasifikace materiálů z pohledu jejich architektonického uplatnění. Nové konstrukční materiály, kompozitní materiály, lehčené hmoty, plasty. Materiály pro vnitřní a vnější povrchy staveb. Výběr nejvhodnějšího materiálu pro dané podmínky. Vybrané laboratorní zkoušky pro ověření vlastností materiálů - přídržnost, nasákavost, mrazuvzdornost.

Literatura 
Povinná literatura:
[1]  M. Pavlíková, Z. Pavlík, J. Hošek: Materiálové inženýrství 1, ČVUT v Praze, 2008.
Doporučená literatura:
[2]  Giorgio Torraca : Lectures on Materials Science for Architectural Conservation [online]. The Getty Conservation
[3]  Institute, 2009. Dostupné z: http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/torraca.pdf
[4]  Illston J. M.: Construction Materials, E + FN SPON, London 2001
Studijní pomůcky:
[5]  Podklady ke cvičením http://tpm.fsv.cvut.cz/student/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )