Transportní procesy v materiálech

Kód předmětu: 123YTPM
Garant předmětu: prof. Ing. Robert Černý, DrSc.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr )
Popis porézního prostředí. Mechanismy přenosu vlhkosti v porézním prostředí. Modelování současného přenosu vody a vodní páry ve stavebních materiálech. Modelování současného přenosu tepla a vlhkosti. Základní modely současného přenosu tepla a vlhkosti používané ve stavební praxi. Základní transportní a akumulační parametry současného přenosu vody, vodní páry a tepla. Metody posuzování tepelně-vlhkostního stavu stavebních konstrukcí. České a evropské normy pro posuzování tepelně-vlhkostního stavu a meze jejich použitelnosti.
Obsah 
1. Popis porézního prostředí.
2. Mechanismy přenosu plynů porézním prostředím.
3. Mechanismy přenosu vody porézním prostředím.
4. Modelování přenosu tepla ve stavebních materiálech.
5. Modelování současného přenosu vody a vodní páry ve stavebních materiálech.
6. Modelování současného přenosu vody a solí ve stavebních materiálech.
7. Modelování současného přenosu vody, vodní páry a tepla ve stavebních materiálech.
8. Základní transportní a akumulační parametry vody a solí a metody jejich stanovení.
9. Základní transportní a akumulační parametry vodní páry a metody jejich stanovení.
10. Základní transportní a akumulační parametry tepla a metody jejich stanovení.
11. Význam tepelných a vlhkostních parametrů při materiálovém návrhu.
12. Metody posuzování tepelně-vlhkostního stavu stavebních konstrukcí.
13. Normy pro posuzování tepelně-vlhkostního stavu stavebních konstrukcí a jejich meze použitelnosti.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  R. Černý, P. Rovnaníková, Transport Processes in Concrete. CRC Press, Boca Raton 2002, ISBN 0415242649, CRC Press, Boca Raton 2019, ISBN-13: 9780367447045, ISBN-10: 0367447045.
Doporučená literatura:
[2]  F.A. Coutelieris, J.M.P.Q. Delgado, Transport Processes in Porous Media. Springer, Heidelberg 2012, ISBN 978-3-642-27909-6.
[3]  J. Bear, M.Y. Corapcioglu (Eds.), Transport Processes in Porous Media. Springer, Heidelberg 1991, ISBN 978-0-7923-1363-2.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, PV předměty, 1. semestr (NM20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )