Trvale udržitelné stavební materiály

Kód předmětu: 123YTUM
Garant předmětu: doc. Ing. Jan Fořt, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr )
Předmět se zaměřuje na hodnocení environmentálních rizik spojených s výrobou stavebních materiálů, provozem budov, recyklací a nakládání s odpadem. Definice a objasnění pojmů: trvale udržitelný rozvoj, cirkulární ekonomika, externality spojené se stavebními materiály, otevřené a uzavřené materiálové cykly. Seznámení s principy a metodikami hodnocení z pohledu Life cycle assessment (LCA), Carbon footprint (CFA), charakterizace environmentálních indikátorů, interpretace výsledků. Stavební materiály z pohledu ekotoxikologie.
Obsah 
1. Úvod do předmětu, základní požadavky kladené na současné stavební materiály
2. Technologie a trvale udržitelný rozvoj
3. Cirkulární ekonomika z pohledu návrhu stavebních materiálů
4. Způsob klasifikace stavebních materiálů z pohledu dopadu na životní prostředí
5. Life Cycle Assessment - detailní metodika hodnocení materiálů, metodologie
6. Interpretace indikátorů a jejich použitelnost
7. Nové typy stavebních materiálů I - náhrada primárních surovin
8. Nové typy stavebních materiálů II - geopolymery
9. Těžké kovy ve stavebních materiálech
10. Toxikologie stavebních materiálů
11. Ekotoxikologie stavebních materiálů
12. Statistické hodnocení biologických dat
13. Multikriteriální hodnocení materiálů
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Hauschild, M.Z., Huijbregts, M.A.J., Life Cycle Impact Assessment, London, Springer, 2015, ISBN 978-94-017-9743-6
[2]  Choong, K. K., Anwar, M. P., Advances in Construction Materials and Structures, SIngapore, Springer, 2021, ISBN 978-98-115-9161-7
[3]  Bhavik, R.B., Sustainable Engineering: Principles and Practice, Cambridge University Press, 2019, ISBN 978-11-084-2045-7
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, PV předměty, 1. semestr (NM20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )