Základy zkušebnictví

Kód předmětu: 123ZAZK
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://k123.fsv.cvut.cz/zaklady-zkusebnictvi/

Anotace(semestr )
Zkušebnictví a kontrola jakosti. Požadavky na stavební materiály. Zásady správné laboratorní praxe - odběr a výroba vzorků. Správné označování vzorků a dokumentace. Bezpečnost práce v laboratořích. Získávání a vyhodnocování výsledků. Statistické metody vyhodnocování. Laboratorní metody zkoušení různých typů materiálů (maltovin, povrchů, izolací).
Obsah 
1. Zkušebnictví a kontrola jakosti. Základní pojmy. Systémy řízení jakosti.
2. Požadavky na stavební materiály. Posuzování shody výrobků.
3. Technická normalizace a soustava technických norem.
4. Akreditace a certifikace. Akreditace zkušebních laboratoří
5. Zásady správné laboratorní praxe. Odběr, výroba a skladování vzorků. Správná zkušební dokumentace.
6. Nástroje řízení kvality
7. Destruktivní zkoušky
8. Nedestruktivní zkoušky
9. Navrhování experimentů (DOE)
10. Statistické vyhodnocování výsledků
, stanovení nejistot.
11. Charakteristické vlastnosti. Definice pojmu, principy stanovení.
12. Regresní analýza
13. Bezpečnost práce v laboratořích
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Mencl, V.: Řízení jakosti ve stavebnictví. ČKAIT Praha, 2003. ISBN-10: 80-86426-12-2
[2]  Schmidt, P. a kol.: Základy zkušebnictví, CERM, Brno, 2008, ISBN 80-214-2584-9
Doporučená literatura:
[3]  M L Gambhir; Neha Jamwal: Building and Construction Materials: Testing and Quality Control. McGraw Hill Education 2017, ISBN-10: 1259029662
[4]  Syed Danish Hasan: Civil Engineering Materials and Their Testing. Alpha Science Intl Ltd 2006, ISBN-10: 1842653237
[5]  Ferrante, Louise: Handbook of Advanced Materials Testing. CRC Press 1994. ISBN 9780824791964
[6]  Howarth, P., ed. Metrologie v kostce: ... s doplňky a poznámkami : projekt Euromet č. 595. V české mutaci 1. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2002. ISBN 80-86645-01-0.
[7]  Nenadál J. a kol.: Moderní management jakosti. Management Press 2015. ISBN 978-80-7261-186-7
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 5. semestr (BM20200500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )