Bakalářská práce

Kód předmětu: 124BAPQ
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10

Anotace(semestr B231)
Témata bakalářských prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumné činnosti katedry, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během bakalářského studia. Vedoucí bakalářské práce může určit studentovi další konzultanty.
Obsah 
Témata bakalářských prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumné činnosti katedry
Literatura 
[1]  Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultant
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 100ODPR v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 124PR1Q v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 124PR2Q v některém z předchozích semestrů
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, bakalářská práce (BQ201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, bakalářská práce (BQ202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )