Non-loadbearing Construction

Kód předmětu: 124BC01
Garant předmětu: doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 2+3
Web předmětu: n/a

Anotace(semestr B232)
Course is focused on complex approach to practice design of the building envelope, flat and sloped roofing, doors and windows, partition walls, floor structures and ceilings. This course introduces theoretical foundations and computational approaches about two fields of building design: building physics and structure interaction. Integrated design of the nonbearing structures together with other building systems.
Obsah 
Basic physical principles of external walls, roofs and floors on the ground. Designing pitched roofs. Designing flat roofs. Heavy exterior cladding design. Design of light perimeter walls. Basic physical principles of designing exterior glazed structures. Building openings - windows and doors. Basic physical principles of designing interior structures - partitions, floors and ceilings. Partitions and load-bearing walls. Floors. Ceilings and wall coverings. Interaction of load-bearing and non-load-bearing structures. Design of structural details.
Literatura 
[1]  Hagentoft C, E: Introduction to Building Physics. Chalmeres University of Technology. ISBN 91-44- 01896-7
[2]  Herzog, T: Fasade construction manual. Birkhauser 2012. ISBN 978-3-0346-1456-6
[3]  Schunk, Oster: Roof construction manual. Birkhauser 2002 ISBN 13: 978-3-7643-6896-8
[4]  Cremers, J.: Building Openings Construction Manual. Birkhauser 2002 ISBN: 978-3-95553-298-7
[5]  Sedlbauer, Schunck: Flat roof construction manual. Birkhauser 2002 ISBN-13: 978-3-03460-658-5
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124BPH
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, 6th semester (BD20200600), dop. semestr 6 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, 6th semester (BD20200600), dop. semestr 6 (valid from 2023/24 )