BIM - Revit Architecture

Kód předmětu: 124BIMR
Garant předmětu: Ing. Renáta Hoďánková, Ing. Pavel Chour
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/index.php

Anotace(semestr B232)
The seminar introduces the basic principles of building design as an information model. Teaching takes place on the Autodesk platform. Teaching is focused on the interpretation of the principle of modeling building elements, their relationships and properties. During the exercise, students will create a simple BIM model, they will learn to work with other SW - data export and import, they will learn basic principles of creating 2D documentation, scheduling, 3D presentation - render, animation.
Obsah 
Creation of project in Autodesk SW platform Revit. Using graphical and non-graphical parameters of building elements. Teaching is focused on the design principles of individual elements of the building and their interrelationships and possibities to use information from Revit model in other practise.
Literatura 
[1]  Autodesk Revit manuals
[2]  Revit 2021 https://help.autodesk.com/view/RVT/2021/ENU/
[3]  Revit 2022 https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/ENU/
[4]  Revit 2023 https://help.autodesk.com/view/RVT/2023/ENU/
[5]  https://www.buildingsmart.org/
[6]  https://www.bimobject.com/e
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, Optional subjects, 7-8th semester (BD20200700_2), dop. semestr 8 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, Optional subjects, 7-8th semester (BD20230700_2), dop. semestr 8 (valid from 2023/24 )