Bakalářská práce

Kód předmětu: 124BPAA
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 24 kred.
Rozsah výuky: 0+16

Anotace(semestr B232)
Témata bakalářských prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumné činnosti katedry, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během bakalářského studia. Vedoucí bakalářské práce může určit studentovi další konzultanty.
Obsah 
Témata bakalářských prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumné činnosti katedry
Literatura 
[1]  Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultant
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 100ODPR v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 129AAKO v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 129ATA3 v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 129ATV4 v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 129ATZ1 v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 129ATZ2 v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 129AT01 v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 129AT02 v některém z předchozích semestrů
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, bakalářská práce (BA20180800_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, bakalářská práce (BA20180800_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )