BIM - Revit Architecture CE

Kód předmětu: 124BRA
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
The seminar introduces the basic principles of building design as an information model. Teaching takes place on the Autodesk platform. Teaching is focused on the interpretation of the principle of modeling building elements, their relationships and properties. During the exercise, students will create a simple BIM model, they will learn to work with other SW - data export and import, they will learn basic principles of creating 2D documentation, scheduling, 3D presentation - render, animation.
Obsah 
Creation of project in Autodesk SW platform Revit. Using graphical and non-graphical parameters of building elements. Teaching is focused on the design principles of individual elements of the building and their interrelationships and possibities to use information from Revit model in other practise
Literatura 
[1]  Autodesk Revit manulas
[2]  Revit 2021 https://help.autodesk.com/view/RVT/2021/ENU/
[3]  Revit 2022 https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/ENU/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (ND2023), skupina Civil Engineering, Optional subjects, 2nd semester (ND20230200_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )