Building Structures 4

Kód předmětu: 124BS04
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Obsah 
1. System design of a building
2. Design of the building and their details with regard to the effects of temperature and volume changes
3. Design of building structures and their details with respect to the effects of interaction of structural subsystems of the building
4. Design of building structures and their details with regard to the issue of creep
5. Design of building structures and their details with respect to the effects of water
6. Design of building structures and their details with respect to water vapor condensation
7. Design of building structures and their details with respect to the effects of wind
8. Integrated design and optimization of buildings
9. Selected problems of design of building envelopes
10. Special problems of roof cladding design
11. Special problems of floor structures design
12. Special problems of design of partitions and interior walls
13. Special problems of design of external structures
Literatura 
[1]  Pánek J., Rojík V., Krňanský J.: Technicko-fyzikální analýza staveb, skripta ČVUT Praha, 1989
[2]  Bill Zd.: Prostorová tuhost železobetonových hal, SNTL, Praha, 1985
[3]  Herzog T. : Facade Construction Manual, De Gruyter 2017, ISBN: 9783955533694
[4]  Schunck W.: Roof Construction Manual. De Gruyter 2003, ISBN: 9783764369866
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (ND2023), skupina Civil Engineering, 1st semester (ND20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )