Building Structures 1

Kód předmětu: 124BSD1
Garant předmětu: doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=en&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124BSD1

Anotace(semestr )
Introducing in civil engineering, basic elements and structures
Obsah 
1. Basic Classification and Development of Building Structures. Requirements on Building Structures. Development of building
construction. Basic categories of civil engineering. Functional classification of civil engineering. History of building construction
2. Structural Systems. Materials, Design Process, Terminology. Elements, Space rigidity
3. Structural systems. Structural Units. Interaction of Structural Units. Lateral Stability
4. Multi-Storey Building Structures. Definition. Structural Systems. Exterior and Interior Systems. Materials
5. Long Span Building Structures. Definition. Historical Development. Structural Systems
6. Vertical Load Bearing Structures. Function, Requirements, Design Principles. Technological and material alternatives. Construction process. Structural Systems. Function. Masonry Structures
7. Vertical Load Bearing Structures. RC walls and Columns Systems. Monolith, lost formwork, precast, RC +prefab
8. Vertical Load Bearing Structures. Steel columns. Timber walls and Columns. Straw Bale Walls. Exterior walls (requirements, solution). Openings - Lintels
9. Floor structures. Performance, Requirements, Design Principles of Vaults, Slabs, Beams. Structural variants. RC monolith floors. RC precast floors. Composite RC floors
10. Floor Structures. Masonry Vaults. Timber floors
11. Floor Structures. Steel floors. Steel slabs. Beam floors - corrosion and fire safety location of installations, Examples of floors. Mixed floors Steel and composite steel and RC floor structures
12. Overhanging structures. Performance, Requirements, Design Principles. Structural and Static Principles. Thermal Bridges. Balconies, Canopies, Cornices, Sun Blinds
13. Field trip
Literatura 
[1]  Barry R.: The Construction of Building, Volume 1, Oxford BSP, 1991
[2]  Barritt C. M. H.: Advanced Building Construction, Vols. 1 - 4, Longman, 1988 - 1991
[3]  Gattermayerova: Lectures Syllabus on web
Návaznosti 
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124BSD2
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124PDRD
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124SDP1
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, 3rd semester (BD20200300), dop. semestr 3 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, 3rd semester (BD20200300), dop. semestr 3 (valid from 2023/24 )