Building Structures 1

Kód předmětu: 124BSD1
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr )
Introducing in civil engineering, basic elements and structures
Obsah 
Integrated approach to design of building structures considering complex of performance requirements. Requirements on buildings, sub structures and elements
Literatura 
[1]  Barry R.: The Construction of Building, Volume 1, Oxford BSP, 1991
[2]  Barritt C. M. H.: Advanced Building Construction, Vols. 1 - 4, Longman, 1988 - 1991
[3]  Gattermayerova: Lectures Syllabus on web
Návaznosti 
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124BSD2
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Building Structures, Compulsory Subjects, 3rd semester (BD20200300), dop. semestr 3 (valid from 2020-21 )