Building Structures 2

Kód předmětu: 124BSD2
Garant předmětu: doc. Ing. Eva Burgetová, CSc., doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124KP2

Anotace(semestr B232)
Staircases, sloping ramps, lift shafts - structural and material solutions, statical principles, load, requirements. Building foundations - classification of subsoil, types of foundations, principles, requirements. Basement - statical principles, load, requirements, waterproofing. Expansion joints of bearing structures - volume changes, diferencial settlement. Roof truss systems.
Obsah 
Staircases, sloping ramps, lift shafts - structural and material solutions, statical principles, load, requirements. Building foundations - classification of subsoil, types of foundations, principles, requirements. Basement - statical principles, load, requirements, waterproofing. Expansion joints of bearing structures - volume changes, diferencial settlement. Roof truss systems.
Literatura 
[1]  Cobb, F.: Structural Engineer''s Pocket Book, British Standards ISBN: 9781138086852
[2]  Cobb, F.: Structural Engineer''s Pocket Book, Eurocodes, ISBN: 9780080971216.
[3]  Salvadori, M. Why buildings stand up? ISBN-13: 978-0393306767
[4]  Williams, A: Structural Engineering Reference Manual ISBN-13: 978-1591264
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124BSD1
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124BSD3
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, 4th semester (BD20200400), dop. semestr 4 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, 4th semester (BD20200400), dop. semestr 4 (valid from 2023/24 )