Denní osvětlení budov

Kód předmětu: 124DOSB
Garant předmětu: Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D., Ing. arch. Lenka Maierová, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 1+2
Web předmětu: zATÍM NENÍ.

Anotace(semestr B232)
Stanovení polohy Slunce na obloze pomocí početních metod. Zakreslení polohy slunce do různých slunečních diagramů. Proslunění v obytných a jiných specifických prostorech. Specifika hodnocení a okrajových podmínek podle české vs. evropské normy. Definice kosinového zářiče a činitele denní osvětlenosti, využití při stanovení množství denního světla v jednoduchých situacích. Požadavky na denní osvětlení v závislosti na účelu prostoru. Potřebné vlastnosti oblohy, osvětlovacího otvoru a stínící překážky. Možnosti stanovení jednotlivých složek činitele denní osvětlenosti. Přístup denního světla k průčelí objektu. Hodnocení a výpočet horního osvětlení.
Obsah 
1. Metody pro ověřování doby proslunění. Vlastnosti slunečních diagramů.
2. Stanovení polohy Slunce na obloze výpočtem. Proslunění a oslunění.
3. Přístup denního světla k průčelí objektu.
4. Denní osvětlení - vliv na člověka, zrak, požadavky. Graficko-početní metody. Okrajové podmínky.
5. Obloha jako plošný zdroj světla. Využití definice činitele denní osvětlenosti.
6. Požadavky na denní světlo v závislosti na účelu prostoru.
7. Využití odborného softwaru pro hodnocení denního osvětlení. Metody modelování dostupnosti denního světla.
8. Faktory ovlivňující dostupnost denního osvětlení v budovách – předsazené konstrukce, inteligentní zasklení apod.
9. Regulace slunečního záření, stínící systémy.
10. Horní osvětlení, vliv jiného než čirého materiálu výplně oken. Světlovody.
11. Kvalita výhledu z místnosti.
12. Riziko pravděpodobnosti oslnění (DGP) v místnosti.
13. Případová světelně technická studie budovy. Příklady optimalizace.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Prezentace a podklady přístupné po přihlášení na webové stránce předmětu.
[2]  VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 2015, 156 s. ISBN 978-80-01-05858-9.
[3]  VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 2016, 176 s. ISBN 978-80-01-06060-5.
Doporučená literatura:
[4]  ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov, ČAS Praha, srpen 2019.
[5]  ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky, ČNI Praha, červen 2007.
[6]  ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov, ČNI Praha, červen 2007.
[7]  ČSN 73 4301 Obytné budovy, ČNI Praha, červen 2004.
[8]  REINHART, Christoph Daylight Handbook I, Building Technology Press, 2014.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Stavební fyzika, předměty specializace, 2. semestr (NB20230202_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )