Diplomová práce

Kód předmětu: 124DPM
Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=mgr&kod=124DPM

Anotace(semestr B232)
Témata diplomových prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumné činnosti katedry, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během magisterského studia. Vedoucí diplomové práce může určit studentovi další konzultanty.
Obsah 
Témata diplomových prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumné činnosti katedry
Literatura 
[1]  Individuálně podle typu zadání a specializace.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Stavební fyzika, diplomová práce (NB20230302), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, diplomová práce (NC20160300_1), dop. semestr 3 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Stavební inženýrství - pozemní stavby, diplomová práce (NC20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Stavební inženýrství - pozemní stavby, diplomová práce (NC20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Integrální bezpečnost staveb (NQ2020), skupina program Integrální bezpečnost staveb, diplomová práce (NQ20200300_1), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )