Diploma Project

Kód předmětu: 124DPP
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24

Anotace(semestr B231)
The topics of diploma theses are based on the needs of practice or the scientific research activity of the department, the scope and difficulty corresponds to the student''s knowledge acquired during the master''s studies. The supervisor of the thesis can designate additional consultants to the student.
Obsah 
Témata diplomových prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumné činnosti katedry
Literatura 
[1]  Individually according to the type of thesis and specialization.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering, branch Building Structures (ND202100_99), skupina Building Structures, diploma projects (ND20160300_1), dop. semestr 3 (valid up to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (ND2023), skupina Civil Engineering, Diploma Project (ND20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Buildings and Environment (NY2023), skupina Buildings and Environment, Diploma Project (NY20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )