Dřevostavby

Kód předmětu: 124DRS
Garant předmětu: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: https://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124DRS

Anotace(semestr B232)
V předmětu DRS se studenti seznámí s komplexní problematikou navrhování moderních dřevostaveb. Úvodní blok přednášek je věnován materiálové základně, konstrukčním systémům a mechanickým vlastnostem dřeva a materiálů na jeho bázi. Jsou představeny základní systémy (lehký skelet, težký skelet, stěnová konstrukce) a principy zajištění prostorové tuhosti. Navazuje přednáškový blok zaměřený na návrh obalových konstrukcí dřevostaveb, vlhkostní bezpečnosti, biologickému ohrožení a zásadám konstrukční ochrany dřeva. V následujících dvou přednáškách je podrobněji popsána stavba dřeva a interakce dřevní substance se vzdušnou vlhkostí, která má zásadní vliv na veškeré technické vlastnosti dřeva. Předposlední přednáška je věnována chování dřevostaveb v letním období a pasivním opatřením pro omezení rizika letního přehřávání. V poslední přednášce je rozebrána technologie výstavby a zdůrazněn komplexní přístup k navrhování moderních dřevostaveb.
Obsah 
1. Materiály pro dřevostavby
2. Konstrukční typy dřevostaveb I
3. Konstrukční typy dřevostaveb II
4. Mechanické vlastnosti dřeva a konstrukční návrh
5. Příklady realizací
6. Obvodové pláště dřevostaveb
7. Stavební detaily dřevostaveb
8. Biodegradace a ochrana dřeva
9. Stavba a vlastnosti dřeva I.
10. Stavba a vlastnosti dřeva II.
11. Letní energetika dřevostaveb
12. Komplexní návrh, projektování a technologie výstavby
13. Dřevostavby a udržitelná výstavba
Literatura 
[1]  podklady k přednáškám a cvičením na stránkách předmětu
[2]  K. Kolb. Dřevostavby. 3. vydání, Grada 2011.
[3]  J. Hazucha, J. Bárta. Konstrukční detaily pro pasivní domy. Grada 2014.
[4]  M. Pokorný, P. Hejtmánek. Požární bezpečnost staveb. ČVUT v Praze 2021.
[5]  Koželouh, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 1 - Navrhování a konstrukční materiály. Zlín: B. Koželouh, 1998.
[6]  Koželouh, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 2 - Navrhování detailů a nosných systémů. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004.
[7]  Gabriel, I. Dřevěné fasády - materiály, návrhy, realizace. Praha: Grada Publishing, 2011.
[8]  www.dataholz.at. Stavebně-fyzikální (tepelná, vlhkostní, akustická, požární) a ekologická data pro stavební materiály, stavební díly a stavební spoje.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, 2. semestr (NC20230201), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )