Seminar on Energy-optimized Buildings 1

Kód předmětu: 124EOB1
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Introduction in the theory and practice of the design of low-energy buildings of different categories. Lectures and workshops
Obsah 
Definitions for practical use (passive buildings, net-zero energy buildings, primary energy)
Thermal performance (thermal transmittance, thermal bridges, energy balance)
Building envelope (building physics, traditional and progressive insulation materials) and building-energy concepts
Integration of renewable energy systems
Built examples: family houses, residential buildings, office and school buildings
Real quality (thermography, air-tightness, monitoring)
Literatura 
[1]  VOSS, Karsten - MUSALL, Eike. Net Zero Energy Buildings: International Comparison of Carbon-Neutral Lifestyles. Birkhäuser Verlag, 2011
[2]  Proceedings from important international conferences like Passivhaustagung, EUROSUN, Sustainable Building,etc.
[3]  EU - Directive on Energy Performance of Buildings
[4]  internet sources
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering, branch Building Structures (ND202100_99), skupina Building Structures, facultative subjects (ND20210100_2), dop. semestr 1 (valid up to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (ND2023), skupina Civil Engineering, Optional subjects, 1st semester (ND20230100_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )