Integrated Building Design

Kód předmětu: 124IBUD
Garant předmětu: doc. Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr )
The main objective of the subject Integrated Building Design is to get an complex overview of the principles of integrated buildings design, life cycle assessment of buildings, evaluation of building performance, green/sustainable certificaition systems and understand environmental, social and economic aspects of the built environment.
Obsah 
1. Introduction to sustainable building
2. Integrated building design
3. Basics of life cycle assessment
4. Design principles of energy- and material-effcient buildings
5. Economic and social aspects of buildings
6. Environmental aspects of buildings
7. Methods of complex assessment of buildings
8. Complex assessement of buildings- tools
9. Utilization of environmental friendly materials
10. Utilization of high performance materials – concrete and silicate composites
11. Utilization of recycles materials and design for re-use
12. Sustainable urban development and re-use of brownfileds
13. Examples of high-performing buildings
Literatura 
[1]  Sarja A.: Integrated Life Cycle Design of Structures, Spon Press, 2002, ISBN 0-415-25235-0
[2]  Kibert C.: Sustainable Construction, John Wiley and Sons, Inc., 2005,ISBN 0-471-66113-9
[3]  AGENDA 21 on Sustainable Construction, CIB Report No. 237, 1999, ISBN 90-6363-015-8
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (ND2023), skupina Civil Engineering, Optional subjects, 1st semester (ND20230100_2), dop. semestr 1 (valid starting in 2023/24 )
- studijní plán Civil Engineering (ND2024), skupina Civil Engineering, Optional subjects, 1st semester (ND20240100_2), dop. semestr 1 (valid from 2024/25 )