Integrované navrhování budov

Kód předmětu: 124INBB
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr )
Hlavním cílem předmětu Integrované navrhování budov je získat komplexní přehled o principech integrovaného navrhování budov, hodnocení životního cyklu budov, hodnocení výkonnosti budov, zelených/udržitelných certifikačních systémech a pochopit environmentální, sociální a ekonomické aspekty zastavěného prostředí.
Obsah 
1. Udržitelná výstavba budov - obecný úvod
2. Integrované navrhování budov - principy a postupy
3. Sociální kritéria a příklady
4. Environmentální a ekonomická kritéria
5. Základy hodnocení životního cyklu (LCA)
6. Metody komplexního hodnocení budov - obecně
7. Metody komplexního hodnocení budov – hodnoticí nástroje
8. Principy navrhování energeticky a materiálově úsporných budov
9. Využití environmentálně efektivních přírodních materiálů
10. Využití vysokohodnotných materiálů - betonů a silikátových kompozitů
11. Využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů + rekonstrukce a modernizace budov
12. Modrozelená infrastruktura
13. Udržitelná výstavba měst a širší souvislosti
Literatura 
[1]  Vonka M. a kol.: SBToolCZ, Bytové domy, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013, ISBN 978-80-01-05125-2
[2]  Vonka M. a kol.: Metodika SBToolCZ, Manuál hodnocení administrativních budov ve fázi návrhu, Nakladatelství ČVUT, 2011, ISBN 978-80-01-04865-8
[3]  Sam Kubba: Handbook of Green Building Design and Construction, 2017, ISBN 978-0-12-810433-0
[4]  Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu, CIB Report Publication 237, ČVUT v Praze, 2001, ISBN 80-01-02467-9
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, 1. semestr (NC20230101), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Inteligentní budovy (NX2020), skupina Inteligentní budovy, povinně volitelné předměty (NX2020_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od nástupu 2020 )