Kompletační konstrukce C

Kód předmětu: 124KK01
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 2+3
Web předmětu: -

Anotace(semestr )
Předmět se v první části zabývá komplexním návrhem halových a výškových budov, zejména vlivem okrajových podmínek na výběr materiálových a konstrukčních variant a s důrazem na obalové konstrukce. Ve druhé, rozsáhlejší části se přehledně probírají principy řešení střech, obvodových stěn, výplní otvorů a vnitřních kompletačních konstrukcí pro různé druhy budov.
Obsah 
1. Zatížení ve vztahu k obalovým konstrukcím - zatížení větrem - metodika výpočtu dle EN, zatížení na fasádní prvky a střešní pláště, zatížení sněhem – specifické případy zatížení – převis sněhu, sněžníky, nesilová zatížení, mimořádná zatížení
2. Střešní konstrukce - funkce, terminologie, obecné principy, požadavky, tvarové řešení materiálové řešení, normy a předpisy
3. Ploché střechy - stavebně fyzikální problematika navrhování plochých střech, materiálové řešení (krytiny, tepelné izolace)
4. Ploché střechy - principy návrhu, skladebné varianty (jednoplášťové, lehké střechy, provozní střechy a dvouplášťové střechy)
5. Konstrukční detaily plochých střech jednoplášťových, lehkých, provozních a dvouplášťových - tvorba detailů
6. Fyzikální analýza a specifika návrhu obalových konstrukcí – vývoj normových požadavků, možnosti, důsledky, rizika.
7. Obvodové pláště – Kontaktní systémy – předpisy, požadavky, součinitel prostupu tepla, bilance vlhkosti, vnitřní povrchová teplota, včetně návrhu kotevního systému, Principy detailů
8. Obvodové pláště - dvouplášťová řešení „těžkých“ obvodových konstrukcí, důvody, materiály, příklady možných řešení. Principy detailů
9. Výplně otvorů - okna, vrata, dveře, výkladce – funkce a požadavky, materiálové možnosti, konstrukční a stavebně fyzikální souvislosti, normové požadavky, zejména z tepelně technického a akustického hlediska. Detaily
10. Vnitřní kompletační konstrukce - příčky a podhledy - požadavky , zejména z akustického hlediska, možné konstrukce, materiály, normové požadavky. Detaily
11. Vnitřní kompletační konstrukce – podlahy – požadavky, dělení, konstrukční možnosti a souvislosti. Akustika, podlahy zdvojené, sportovní, průmyslové, dlažby. Detaily
12. Lehké obvodové pláště – seznámení se systémy, požadavky, materiálová řešení, konstrukční a stavebně fyzikální souvislosti. Systémy modulových a kostrových fasád, předsazených a vestavěných. Tvorba přerušení tepelných mostů, principy detailů. Problematika přehřívání budovy. Typy a možnosti zasklení.
13. Rezerva
Literatura 
[1]  Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Bill - Koutský: Konstrukce pozemních staveb. Praha, ČVUT 1991
[3]  Fajkoš - Lank - Lanková: Ploché střechy. Brno, VUT 1990
[4]  Koutský: Konstrukce pozemních staveb - Zastřešení budov. Praha, ČVUT 1992
[5]  Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997
[6]  Firemní literatura
[7]  Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
[8]  Chaloupka - Svoboda: Ploché střechy praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. 2009.
[9]  Fajkoš – Novotný: Střechy – základní konstrukce. Praha, Grada Publishing, a. s. 2003, ISBN 80-247-0681-4.
[10]  Novotný – Misar- Šutliak: Hydroizolace plochých střech – poruchy střešních plášťů, Praha, Grada Publishing, a. s. 2014, ISBN 978 - 80-247-5002-6.
[11]  Hájek, P. a kolektiv: Pozemní stavitelství II, Učebnice pro střední školy se stavebním zaměřením,Praha, Sobotáes 2022, ISBN 978-80-86817-50-7 .
[12]  
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmětu je zápis předmětu 124SF01 v tomto nebo některém předchozím semestru
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124SF01
------
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 124YSPB v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 124YSPB
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - 6.semestr (BC201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby - 6.semestr (BC202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )