Kompletační konstrukce Q

Kód předmětu: 124KKQ
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 2+3
Web předmětu: -

Anotace(semestr )
Předmět se v první části zabývá komplexním návrhem halových a výškových budov, zejména vlivem okrajových podmínek na výběr materiálových a konstrukčních variant a s důrazem na obalové konstrukce. Ve druhé, rozsáhlejší části se přehledně probírají principy řešení střech, obvodových stěn, výplní otvorů a vnitřních kompletačních konstrukcí pro různé druhy budov.
Obsah 
1. Zatížení ve vztahu k obalovým konstrukcím.
2. Specifika výškových a halových budov a integrovaný návrh.
3. Střešní konstrukce - funkce, terminologie, obecné principy řešení, požadavky.
4. Jednoplášťové ploché střechy - principy návrhu, stavebně fyzikální analýza, materiálové a konstrukční varianty, konstrukční detaily.
5. Dvouplášťové a lehké ploché střechy - materiálové a konstrukčně skladebné varianty - konstrukční detaily.
6. Provozní a zelené střechy - stavebně fyzikální analýza a materiálové a konstrukčně varianty - konstrukční detaily.
7. Zateplovací systémy - kontaktní - konstrukční principy a zásady navrhování, principy detailů.
8. Zateplovací systém - konstrukční řešení dvouplášťových zateplovacích systémů materiálové a konstrukčních varianty principy detailů.
9. Teorie tvorby otvorových výplní - funkční a připojovací spára - předpoklady pro zachování vlastností v zabudovaném stavu.
10. Podhledy a příčky - funkční požadavky na konstrukční tvorbu, materiálové řešení, základní detaily.
11. Podlahy - materiálové řešení, základní detaily, funkční požadavky na konstrukční tvorbu,
12. Lehké obvodové pláště - systémy modulových a kostrových fasád, předsazených a vestavěných, tvorba detailů.
13. Energetická sanace obvodových konstrukcí - detaily, energetická náročnost objektů.
Literatura 
[1]  Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Bill - Koutský: Konstrukce pozemních staveb. Praha, ČVUT 1991
[3]  Fajkoš - Lank - Lanková: Ploché střechy. Brno, VUT 1990
[4]  Koutský: Konstrukce pozemních staveb - Zastřešení budov. Praha, ČVUT 1992
[5]  Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997
[6]  Firemní literatura
[7]  Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
[8]  Chaloupka - Svoboda: Ploché střechy praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. 2009.
[9]  Fajkoš – Novotný: Střechy – základní konstrukce. Praha, Grada Publishing, a. s. 2003, ISBN 80-247-0681-4.
[10]  Novotný – Misar- Šutliak: Hydroizolace plochých střech – poruchy střešních plášťů, Praha, Grada Publishing, a. s. 2014, ISBN 978 - 80-247-5002-6.
[11]  Hájek, P. a kolektiv: Pozemní stavitelství II, Učebnice pro střední školy se stavebním zaměřením, Praha, Sobotáes 2022, ISBN 978-80-86817-50-7.
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124PS3Q
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 6. semestr (BQ201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 6. semestr (BQ202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )