Kompletační konstrukce R

Kód předmětu: 124KKR
Garant předmětu: doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 2+3
Web předmětu: -

Anotace(semestr B232)
Konstrukční zásady návrhu střešních plášťů plochých šikmých i strmých střech. Návrh střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace. Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů plochých, šikmých i strmých střech v návaznosti na uvedené požadavky a dané okrajové podmínky. Navrhování a schopnost výběru vhodných kompletačních konstrukcí na základě teorií konstrukčních zásad a principů řešení jednotlivých skupin prvků z oblasti kompletačních konstrukcí. Jedná se o tvorbu zateplovacích systémů, oken a dveří, vnitřních dělících stěn, podlah a podlahových konstrukcí a jejich detailů.
Obsah 
1. Obalové konstrukce - funkce, terminologie, obecné principy řešení, požadavky, normy a předpisy
2 Jednoplášťové ploché střechy - principy návrhu, stavebně fyzikální analýza, materiálové a konstrukční varianty, konstrukční detaily
3. Dvouplášťové a lehké ploché střechy - materiálové a konstrukčně skladebné varianty - konstrukční detaily.
4 Provozní a zelené střechy - stavebně fyzikální analýza a materiálové a konstrukčně varianty - konstrukční detaily
5. Šikmé střechy - principy návrhu šikmých a strmých střešních skladeb - řešení dodatečného zateplení podkroví
6. Šikmé střechy -Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů šikmých i strmých střech
7. Zateplovací systémy - kontaktní - konstrukční principy a zásady navrhování
8. Zateplovací systémy - konstrukční řešení dvouplášťových zateplovacích systémů materiálové a konstrukčních varianty
9. Teorie tvorby otvorových výplní - funkční a připojovací spára - předpoklady pro zachování vlastností v zabudovaném stavu
10. Podlahy - funkční požadavky na konstrukční tvorbu, materiálové řešení, základní detaily.
11. Podhledy, příčky - funkční požadavky na konstrukční tvorbu, materiálové řešení, základní detaily.
12. Lehké obvodové pláště - systémy modulových a kostrových fasád, předsazených a vestavěných, tvorba detailů.
13. Shrnutí učiva, opakování a dotazy
Literatura 
[1]  Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005, ISBN 987-80-01-04469-8
[2]  Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997, ISBN 80-214-0973-x
[3]  Hájek – Novák – Šmejcký: Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konstrukce. Praha, ČVUT 2002, ISBN 80-01-02506-3
[4]  Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
[5]  Kolektiv autorů: Pravidla pro navrhování a provádění střech - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR 2014, ISBN 978-80-260-6187-8
[6]  Hájek, P. a kolektiv: Pozemní stavitelství II, Učebnice pro střední školy se stavebním zaměřením, Praha, Sobotáes 2022, ISBN 978-80-86817-50-7.
[7]  Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005, ISBN 987-80-01-04469-8
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmětu je zápis předmětu 124SF1 v tomto nebo některém předchozím semestru
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124SF1
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 4. semestr (BR20190004), dop. semestr 4 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 4. semestr (BR20190004), dop. semestr 4 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )