Komplexní stavební detail

Kód předmětu: 124KOSD
Garant předmětu: Ing. Radek Zigler, Ph.D., doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124YKSD

Obsah 
1. Principy tvorby komplexního stavebního detailu, specifikace úloh.
2. Komplexní přepracování a podrobné vyřešení 2 vybranných stavebních detailů z předchozích projektů v bc. studiu.
3. Prezentace chybně navrženého stavebního detailu (na základě průzkumu in-situ), návrh a obhajoba správného řešení.
4. Rešerše literatury - prezentace "kvalitně" nebo "zajímavě" navrženého stavebního detailu a jeho objektivní zhodnocení.
5. Komplexní návrh 3 stavebních detailů (1:5, 1:2), zadaných vyučujícím na stavebním svislém řezu komplikované budovy.
6. Finální diskuze, odevzdání vypracovaných stavebních detailů a výstupů z prezentací, zápočet.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Detail, english edition (journal). Detail Business Information GmbH, ISSN 0011-9571 (dostupný v Národní technické knihovně v kampusu ČVUT)
[2]  Encyclopedia of Detail in Contemporary Residential Architecture. Laurence King Publishing, 2010, ISBN 978-1856696920
[3]  Construction Details for Commercial Buildings. Watson-Guptill, 1998, ISBN 978-0823009268
[4]  Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující dokumenty - technické normy ČSN, EN.
Doporučená literatura:
[5]  Remeš, J., Utíkalová, I., Kacálek, P., Kalousek, L., Petříček, T: Stavební příručka. Grada, Praha, 2014, ISBN 978-80-247-5142-9
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, 1. semestr (NC20230101), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )