Konstrukce poz. staveb - komplexní přehled

Kód předmětu: 124KPKP
Garant předmětu: Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 3+0

Anotace(semestr )
Základy konstrukcí budov. Funkční požadavky, konstrukční systémy, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce, stropní konstrukce, předsazené konstrukce. Obvodové pláště, výplně otvorů, příčky, podlahy, podhledy. Schodiště, konstrukce střech - krovy, střešní pláště plochých a šikmých střech. Základové konstrukce, konstrukční řešení spodní stavby, hydroizolace spodní stavby. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb.
Obsah 
Základní třídění a vývoj konstrukcí pozemních staveb; Požadavky na pozemní stavby
Konstrukční systémy - komplexní přehled I
Svislé konstrukce - požadavky a principy konstrukčního řešení
Svislé konstrukce - materiálové a technologické varianty; Otvory v nosných stěnách
Stropní konstrukce - požadavky a principy konstrukčního řešení
Stropní konstrukce - materiálové a technologické varianty; Předsazené konstrukce
Obvodové pláště budov, výplně otvorů - okna
Příčky, podlahy, podhledy
Schodiště - požadavky, tvarové řešení, konstrukční zásady, varianty
Konstrukce střech, střešní pláště
Základové konstrukce, spodní stavba, hydroizolace spodní stavby
Konstrukční systémy pozemních staveb - halové a velkorozponové objekty, výškové budovy, superkonstrukce - komplexní přehled II
Literatura 
Doporučená literatura:
[1]  Hájek, P. a kol: Konstrukce pozemních staveb – komplexní přehled, Skriptum ČVUT, 2011, s. 180
[2]  Tywoniak, J. a kol.: Nízkoenergetické domy 3, nulové, pasivní a další, Grada, 2012, s. 204, ISBN 978-80-247-3832-1
[3]  Růžička, M. Moderní dřevostavba, Grada, 2014, s. 160, ISBN 978-80-247-3298-5
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Inteligentní budovy (NX2020), skupina Inteligentní budovy, povinně volitelné předměty (NX2020_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od nástupu 2020 )